Sut i gefnogi eich plentyn? / How to support your child?

Cymraeg Adref / Welsh at Home

Cymraeg Adref GCG

Caneuon Canu a Gemau Bwrdd / Welsh Singing songs and Board Games

Caneuon Rhieni

Gemau Bwrdd Rhieni

Sut i ddefnyddio rhannau Hwb / How to use different parts of Hwb…

Linc defnyddiol ar gyfer defnydd dysgu o bell a chyfunol / Useful videos to show how to navigate HWB for distance learning

Ar gyfer pob oedran / Suitable for all year groups

Video – accessing work on Hwb – where to find the work

Video – how to share work on Hwb (take pictures and share)

Video – how to work on worksheets on J2E

Video – how to use J2 Message to communicate with teachers

Video – How to use Flipgrid on a desktop computer (FOR YEARS 4-6)

Video – How to use Flipgrid on an ipohne / ipad or tablet (FOR YEARS 4-6)

Video – How to access podcasts for children using the iphone Podcasts app and Spotify 

 

 

Sut i ddefnyddio / How to use … Microsoft TEAMS?

Microsoft Teams

 

Cwricwlwm Newydd 2022 / New Curriculum 2022

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru