Sut i gefnogi eich plentyn? / How to support your child?

Cyrsiau Cymraeg i ddechreuwyr / Welsh beginners courses

Gwefan dysgucymraeg.cymru website

Y Lolfa Llyfrgell GCG / GCG Library

(Llwyth o gefnogaeth lleol – cwrs ‘Camau Cyntaf yng Nghymraeg’ a caffi Cymraeg pob bore dydd Mawrth. Great deal of local support here – First Steps in Welsh course and a ‘Caffi Cymraeg’ every Tuesday morning)

Cymraeg Adref / Welsh at Home

Cymraeg Adref GCG

Sut i ddefnyddio rhannau Hwb / How to use different parts of Hwb…

Linc defnyddiol ar gyfer defnydd dysgu o bell a chyfunol / Useful videos to show how to navigate HWB for distance learning

Ar gyfer pob oedran / Suitable for all year groups

Video – accessing work on Hwb – where to find the work

Video – how to share work on Hwb (take pictures and share)

Video – how to work on worksheets on J2E

Video – how to use J2 Message to communicate with teachers

Video – How to use Flipgrid on a desktop computer (FOR YEARS 4-6)

Video – How to use Flipgrid on an ipohne / ipad or tablet (FOR YEARS 4-6)

Video – How to access podcasts for children using the iphone Podcasts app and Spotify 

Sut i ddefnyddio / How to use … Microsoft TEAMS?

Microsoft Teams

Cwricwlwm Newydd 2022 / New Curriculum 2022

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru