CRAFf / PTA

Mae’r CRAFf yn wych i godi cyllid tuag yr ysgol i brynu adnoddau ar gyfer ein plant. Heb y CRAFf byddai’r ysgol ddim yn medru cael adnoddau cyfoethog i’n plant.

We have an amazing PTA that help raise funds for the school to purchase resources for the children. Without the support of the PTA, we would not be able to have specific resources for our children.

Cadeirydd / Chair-Person: Ms Sacha Petrie (Mam Jake)

 Trysorydd / Treasurer: Mrs Marlene Thomas (Mam Seren)

 Ysgrifenyddesau / Secretaries: Mrs Louise Edmondson (Mam Gwion)

                                                Mrs Emma Hollis-Jones  (Mam Gethin)

Dewch i gefnogi ni yn ein cyfarfod nesaf. Rydym yn codi llawer o arian tuag at blant yr ysgol.

Please support us in our next PTA meeting. We help to raise funds for your children.