Calendr Academaidd / Academic Calendar

Dyddiad Tymor Ysgol 2021-2022

Blwyddyn Academaidd 2021-2022

Tymor Dechrau’r Tymor Gwyliau Hanner Tymor Diwedd Tymor Diwrnodau
Dechrau Diwedd
Hydref 2021 Dydd Iau
2 Medi
Dydd Llun
25 Hydref
Dydd Gwener
29 Hydref
Dydd Gwener
17 Rhagfyr
72
Gwanwyn 2022 Dydd Mawrth
4 Ionawr
Dydd Llun
21 Chwefror
Dydd Gwener
25 Chwefror
Dydd Gwener
8 Ebrill
64
Haf 2022 Dydd Llun
25 Ebrill
Dydd Llun
30 Mai
Dydd Gwener
3 Mehefin
Dydd Gwener
22 Gorffennaf
59
Cyfanswm 195

Bydd ysgolion ar gau i disgyblion am diwrnodau hyfforddiant mewn swydd/Paratoi Staff am chwe diwrnod rhwng Dydd Iau 2 ail Medi 2021 a Dydd Gwener 22 Gorffennaf  2022.

 Gwyliau Banc

  • Dydd Gwener y Groglith, 15 Ebrill 2022
  • Dydd Llun y Pasg, 18 Ebrill 2022
  • Diwrnod Mai, 2 Mai 2022
  • Gwyl Banc Gwanwyn, 30 Mai 2022

School Term Dates 2021-2022

2021/2022 Academic Year

Term Term Begins Mid Term Holiday Term Ends Days
Begins Ends
Autumn 2021 Thursday
2nd September
Monday
25th October
Friday
29th October
Friday
17th December
72
Spring 2022 Tuesday
4th January
Monday
21st February
Friday
25th February
Friday
8th April
64
Summer 2022 Monday
25th April
Monday
30th May
Friday
3rd June
Friday
22nd July
59
Total: 195

Schools will be closed to pupils for INSET/Staff Preparation on six days between Thursday 2nd September 2021 and Friday 22nd July 2022.

Bank Holidays

  • Good Friday                 Friday 15th April 2022
  • Easter Monday             Monday 18th April 2022
  • May Bank Holiday         Monday 2nd May 2022
  • Spring Bank Holiday     Monday 30th May 2022