Pwy di pwy? Who’s who?

Pennaeth / Head Teacher:

Mr Rhys Griffiths

Dirprwy Bennaeth ac Arweinydd Blynyddoedd 4-6 / Deputy Head Teacher and Years 4-6 Leader:

Mr Steffan Jones

Arweinydd Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Leader :

Miss Rhian Thomas

CADY / ALENCo :

Miss Lia Rideout

Staff Addysgu a Chynorthwyol

Teaching and Support Staff

Blwyddyn

Year

Mrs E Phillips

Miss L Rideout

Meithrin Nursery

Derbyn a Blwyddyn 1 Reception and Year 1

Miss Rh Thomas Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2  Year 1 and Year 2
Miss V Dazely Blwyddyn 2 a Blwyddyn 3  Year 2 and Year 3
Mr S Jones Blwyddyn 3 a Blwyddyn 4   Year 3 and Year 4
Mrs L Hitchings / Mrs Rh Matthews

Mrs Rh Jones

Mrs K Thomas

Blwyddyn 4 a Blwyddyn 5  Year 4 and Year 5

Blwyddyn 6 Year 6

Athrawes Ymyrraeth Intervention Teacher

Cynorthwywyr Addysgu / Teaching Assistants
Miss L Ryan

Miss C Davies

Mrs F Duncan

Miss C Thomas

Mrs E Liles
Miss C Price
Miss S Thomas
Mrs S Lacey

Mrs N Jones

Miss Coltrell Tiwtor Llinynnol Deithiol / Peripatetic Strings Teacher
Mr Pedrick Tiwtor Pres Teithiol / Peripatetic Brass Tutor
Mr Rees

Miss Bayliss

Tiwtor Drymiau Teithiol / Peripatetic Drums Tutor

Tiwtor Telyn Teithiol / Peripatetic Harp Tutor

Swyddog Gweinyddol / Administrative Officer: Mrs Tracey Hodgkinson
Gofalwr / Caretaker: Mrs Christina Woolston
Gofal Amser Cinio: Miss Jean Morgan / Mrs Sharon Davies / Mrs Louise Davies
Dogfennaeth Staff / Staff Documents
Cefnogaeth lles – Education Support