Pwy di pwy? Who’s who?

Pennaeth / Head Teacher: Mr Rhys Griffiths

Arweinydd Cyfnod Sylfaen (Camau Cynnydd 1 a 2) / Foundation Phase Leader  (Progress Step 1 and 2): Miss Rhian Thomas

Arweinydd Cam Cynnydd 3 / Progress Step 3 Leader: Miss Rhian Jones

Staff Addysgu a Chynorthwyol

Teaching and Support Staff

Blwyddyn

Year

Cam Cynnydd 1

Mrs E Phillips

Miss L Rideout

Meithrin / Nursery

Derbyn / Reception

Miss Rh Thomas

Blwyddyn 1  Year 1

Mr S Jones Blwyddyn 2  Year 2
Mr C Hinton Blwyddyn 3   Year 3
Miss Rh Jones

Mrs V Dazely

Mrs L Hitchings / Mrs Rh Matthews

Blwyddyn 4   Year 4

Blwyddyn 5  Year 5

Blwyddyn 6 Year 6

Cynorthwywyr Addysgu / Teaching Assistants
Miss L Ryan

Miss C Davies

Mrs F Duncan

Miss C Thomas

Mrs E Liles
Miss C Price
Miss S Thomas
Mrs S Lacey
Miss Coltrell Tiwtor Llinynnol Deithiol / Peripatetic Strings Teacher
Mr Pedrick Tiwtor Pres Teithiol / Peripatetic Brass Tutor
Mr Rees

Miss Bayliss

Tiwtor Drymiau Teithiol / Peripatetic Drums Tutor

Tiwtor Telyn Teithiol / Peripatetic Harp Tutor

Swyddog Gweinyddol / Administrative Officer: Mrs Tracey Hodgkinson
Gofalwr / Caretaker: Mrs Christina Woolston
Gofal Amser Cinio: Miss Jean Morgan / Mrs Sharon Davies / Miss C Davies