Pwy di pwy? Who’s who?

Pennaeth / Head Teacher:

Mr Rhys Griffiths

Dirprwy Bennaeth ac Arweinydd Blynyddoedd 4-6 / Deputy Head Teacher and Years 4-6 Leader:

Mr Steffan Jones

Arweinydd Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Leader :

Miss Rhian Thomas

CADY / ALENCo :

Miss Lia Rideout

Dosbarthiadau / Classes

Meithrin / Nursery – Mrs E Phillips

Cynorthwyo / Supporting : Miss L Ryan / Mrs L Davies

Derbyn / Reception – Miss L Rideout

Cynorthwyo / Supporting : Mrs N Jones / Miss C Davies

Blwyddyn 1 / Year 1 – Mrs L Rumble

Cynorthwyo / Supporting: Mrs S Lacey

Blwyddyn 2 / Year 2 – Miss Rh Thomas 

Cynorthwyo / Supporting : Mrs E Lyles / Mrs J Smith

Blwyddyn 3 / Year 3 –  Mrs L Hitchings / Miss Ff Davies

Blwyddyn 4 a 5 / Year 4 and 5 – Mr S Jones 

Cynorthwyo / Supporting : Mrs F Duncan

Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 6 – Miss Rh Jones

Cynorthwyo / Supporting : Miss C Thomas

Athrawon Peripetetig / Peripatetic Teachers
Miss Coltrell  – Tiwtor Llinynnol Deithiol / Peripatetic Strings Teacher

Mr Pedrick  – Tiwtor Pres Teithiol / Peripatetic Brass Tutor

Mr Rees –  Tiwtor Drymiau Teithiol / Peripatetic Drums Tutor

Swyddog Gweinyddol / Administrative Officer: 
Gofalwr / Caretaker: Mr David Bowen
Gofal Amser Cinio: Mrs Jean Morgan / Mrs Louise Davies
Dogfennaeth Staff / Staff Documents
Cefnogaeth lles staff – Education Support