ESTYN

Pleser o’r mwyaf yw cyhoeddi i chi bod adroddiad ein arolwg tymor diwethaf yn fwy ar-lein ar estyn.llyw.cymru.
Rydym yn hynod o falch o’r adroddiad llwyddiannus yma, yn wir, yr adroddiad mwyaf llwyddiannus yn hanes yr ysgol hyd heddiw.

Mae pob ysgol yng Nghymru yn derbyn arolwg gan ESTYN. O fewn y cylched hwn bydd arolygwyr yn dyfarnu yn erbyn 5 maes arolygu sef:
1:Safonau 2:Lles 3:Addysgu 4:Gofal, Cymorth ac arweiniad 5:Arweinyddiaeth

Cytunwyd arolygwyr ESTYN yn unfrydol roedd gan yr ysgol safonau DA ym mhob un maes arolygu.
Felly, yn syml, mae’r ysgol yn perfformio’n dda yn Safonau, Lles, Addysgu, Gofal ac Arweinyddiaeth gydag enghreifftiau o ragoriaeth.

YGGD Gwauncaegurwen CYM

 

It is with great pleasure to announce that the schools recent school inspection report is now live on estyn.gov.wales.
We as a school are extremely proud of our successful report, which to date, is the most successful report to date.

Each school in Wales receive an Estyn inspection. Within the cycle, inspectors will provide a judgement against 5 inspection areas.
1:Standards 2:Well-being 3:Teaching 4:Care & support 5:Leadership

Inspectors unanimously agreed that the school has GOOD standards in all inspection areas.
In simple terms, the school performs very well in Standards, Well-being, Teaching, Care & support and Leadership with elements of which are outstanding.

YGGD Gwauncaegurwen ENG