Llythyron / Letters

Danfonir llythyron a chylchlythyron trwy system ap Schoop. Lawrlwythwch.

All letters and newsletters are sent electronically via Schoop app. Please download.

Tymor Hydref / Autumn Term 2020

Llythyr cyntaf Medi 20120

Llythyr offerynnol Hydref 2020

Llythyr rhieni yn dilyn achos COVID

Llythyr Facebook a Twitter

Llythyr rhieni ailatgoffa gweithdrefnau covid 280920

Llythyr rhieni Bl 7 2021 Cais NPT

Llythyr rhieni DERBYN 2021 Cais NPT

TROSGLWYDDO MEDI 2020 LLYTHYR dwyiethog (1)

Llythyr Cyswllt rhieni tymor hydref

Llythyr Esboniad Protocol newydd i benaethiaid

Llythyr diwedd tymor Nadolig 2020

Tymor Gwanwyn / Spring Term 2021

Dyddiadur Gwanwyn 2021 Spring diary dates V 2

Llythyr 5.1.21 Letter to parents

Annwyl Riant Ionawr

Dear Parent January

Llythyr 12.1.21.

Llythyr rhieni 8.2.21

Llythyr gan gyfarwyddwr Addysg Llythyr Gwanwyn

Letter from Director of Education Spring Letter

Llythyr rhieni 11.3.21

Llythyr rhieni 19.3.21

Llythyr diwedd pasg i rieni 25.3.21

Tymor yr Haf / Summer Term 2021

Poster Ysgol Medi 2021 CYM

Poster Ysgol Medi 2021 ENG

Llythyr rhieni Noson Rhieni 2021

Dadansoddiad Holiaduron Rhieni Haf 2021_Parent Questionnaire response Summer 2021

Llythyr rhieni 14.05.21

Llythyr rhieni 28.05.21

Llythyr rhieni 110621

Llythyr diwedd y flwyddyn 2021

Llythyr rhieni olaf ME

Gwybodaeth Gwrth fwlio / Anti Bullying information

Pamffled Gwrthfwlio GCG – Anti-Bullying pamphlet GCG