Derbyn a Bl 1/ Reception and Yr 1 Miss Rideout

Ein thema tymor hwn yw:    Perthyn    /  Our class theme this term is: Belonging

Athrawes/Teacher: Miss L Rideout

Cynorthwywraig: Mrs E Liles

Pecyn Gwaith / Workbooks

Pecyn Gwaith Iaith Derbyn Reception Lang Booklet

Pecyn Gwaith Rhif Derbyn Reception Number Booklet

Pecyn Croeso Gwasanaeth Nyrsio Ysgolion / School Nursing Service Welcome Pack

Llythyr i rieni / Letter to parents Nursing Service 

Pamffled Cymraeg Gwas Nyrsio Ysgolion

English Pamphlet School Nursing Service

Adolygiad Iechyd / School Entry Health Review

Child Measurement Programme Wales

Rhaglen Mesur Plant Cymru