Cam Cynnydd 2 Blwyddyn 1 / Year 1 Progress Step 2

Ein thema tymor hwn yw: Amser maith yn ol   /  Our class theme this term is: Once upon a time

Gwybodaeth Thema Hydref : Amser maith yn ol / Autumn Theme Information: Once upon a time

Gwybodaeth Thema Gwanwyn: Pentre Bach Dinas Mawr / Spring Theme Information: Pentre Bach Dinas Mawr

Athrawes/Teacher: Miss C Soons

 Pamffled Cam Cynnydd 2

Cynorthwywraig: Mrs S Lacey

Pecyn Gwaith / Work Books

Pecyn Gwaith Iaith Bl 1 Yr 1 Lang Booklet

Pecyn Gwaith Iaith Bl1 Yr 1 Lang Booklet 2

Pecyn Gwaith Rhif Bl 1 Yr 1 Number Booklet 2

Pecyn Gwaith Rhif Bl 1 Yr 1 Number Booklet