Cam Cynnydd 3 Blwyddyn 5 a 6/Year 5 & 6 Progress Step 3

Ein thema tymor hwn yw:   Tuduriaid    /  Our class theme this term is: Tudors

Gwybodaeth Thema Hydref: Tuduriaid / Autumn Theme Information : Tudors

Gwybodaeth Thema Gwanwyn : Dyfeiswyr Dawnus / Spring Theme Information: Amazing Inventors

Athrawes/Teacher (Year 5): Mrs Matthews

Athrawes / Teacher (Year 6): Mrs Hitchings / Miss James

Cynorthwywraig: Miss C Thomas

Pamffled Cam Cynnydd 3

 

Pecyn Gwaith / Workbook

Pecyn Gwaith Bl 6 Yr 6 Lang Booklet

Pecyn Gwaith Rhif Bl 6 Yr 6 Number Booklet

Rising Stars

Pupil and PARENT Guide Rising Stars

Linc i fideo / Link to video