Blwyddyn 4 a 5 / Year 4 and 5 Mrs Hitchings a Mrs Matthews

Ein thema tymor hwn yw:  Perthyn             /  Our class theme this term is: Belonging

Athrawes/Teacher:  Mrs L Hitchings a / and Mrs Rh Matthews

 

Cynorthwywraig: Miss S Thomas

Rhifedd /Numeracy

Fideos yn esbonio’r dulliau /Videos explaining methods

Dull Adio Blwyddyn 4

Year 4 Addition Methods

Pecyn Gwaith / Workbooks

Pecyn Gwaith Bl 45 Yr 45 Workbook