Cam Cynnydd 3 Blwyddyn 4 / Year 4 Progress Step 3

Ein thema tymor hwn yw:  Tuduriaid             /  Our class theme this term is: Tudors

Gwybodaeth Thema Hydref: Tuduriaid / Autumn Theme Information : Tudors

Gwybodaeth Thema Gwanwyn : Dyfeiswyr Dawnus / Spring Theme Information: Amazing Inventors

Athrawes/Teacher:  Miss R Jones

 

Cynorthwywraig: Miss S Thomas

Pamffled Cam Cynnydd 3

Rhifedd /Numeracy

Fideos yn esbonio’r dulliau /Videos explaining methods

Dull Adio Blwyddyn 4

Year 4 Addition Methods

Pecyn Gwaith / Workbooks

Pecyn Gwaith Bl 45 Yr 45 Workbook

Rising Stars

Pupil and PARENT Guide Rising Stars

Linc i fideo / Video linc