Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 and 4 Mr Jones

Ein thema tymor hwn yw:    Perthyn    /  Our class theme this term is: Belonging

Athro/Teacher: Mr S Jones (Dirprwy Bennaeth / Deputy Head)

Cynorthwywyr / Teaching Assistants: Cerys Price ac / and Alison Andrew

Gwybodaeth Pontio Bl 3

Rhifedd /Numeracy 

Fideos yn esbonio’r dulliau /Videos explaining methods

Dull Adio Blwyddyn 3

Year 3 Addition Methods

Dull Adio Blwyddyn 4

Year 4 Addition Methods

#

Pecyn Gwaith / Workbook

Pecyn Gwaith Rhif a Iaith Bl 3 Yr 3 Maths and Lang Booklet

Pecyn Gwaith Rhif Bl 3 Yr 3 Maths Booklet