Cam Cynnydd 2 Blwyddyn 2 / Year 2 Progress Step 2

Athro/Teacher: Mr S Jones (Arweinydd Cyfnod Sylfaen (Dros Dro) / Interim Foundation Phase Leader)

Ein thema tymor hwn yw:  Amser maith yn ol       /  Our class theme this term is: Once upon a time

Gwybodaeth Thema Hydref: Amser Maith yn ol / Autumn Theme Information: Once upon a time

Gwybodaeth Thema Gwanwyn : Pentref Bach Dinas Mawr / Spring Theme Information: Pentref Bach Dinas Mawr

Pamffled Cam Cynnydd 2

Cynorthwywraig: Mrs F Duncan

Pecyn Gwaith / Workbook

Pecyn Gwaith Bl 2 Iaith Yr 2 Lang Booklet

Pecyn Gwaith Rhif Bl 2 Yr 2 Number Booklet