Blaenoriaethau’r Ysgol 20-23 / School Priorities 20-23

Blaenoriaethau’r ysgol ar gyfer 2020 / 2021 yw: 

 

Targed 1: Gwella safonau sgiliau Llafar disgyblion ysgol gyfan yn y ddwy iaith  

Targed 2: Cyfarwyddo a chwricwlwm newydd o fewn athroniaeth addysgeg dosbarth 

Targed 3: I godi uwch sgiliau meddwl y disgyblion yn ochr i’r 4 diben a’r MDaPh y cwricwlwm newydd 2022 

Targed 4: I wella sgiliau ymchwiliol yng ngwyddoniaeth a Thechnoleg ar draws yr ysgol 

 

 SCHOOL DEVELOPMENT PLAN 2020 / 2021 

 

The school’s priorities for 2020/ 2021 are: 

Target 1: To improve pupils Oracy skills across the school 

Target 2: To implement the new curriculum AOL within the teaching pedagogy 

Target 3: To develop pupils; higher order thinking skills in order to develop pupil skills in line with the 4 purposes of the curriculum for Wales 2022 and the AoLEs

Target 4: To improve pupils’ investigations skills with Science and Technology across the school