Pwy di pwy? Who’s who?

Pennaeth Dros Dro / Interim Head Teacher: Mr Rhys Griffiths

Arweinydd Cyfnod Sylfaen (Camau Cynnydd 1 a 2) / Foundation Phase Leader  (Progress Step 1 and 2): Steffan Jones

Arweinydd Cam Cynnydd 3 / Progress Step 3 Leader: Miss Rhian Jones

Staff Addysgu a Chynorthwyol

Teaching and Support Staff

Blwyddyn

Year

Cam Cynnydd 1

Mrs E Phillips

Miss L Rideout

 

Meithrin / Nursery

Derbyn / Reception

Cam Cynnydd 2

Miss C Soons

 

Blwyddyn 1  Year 1

Mr S Jones Blwyddyn 2  Year 2
Mr C Hinton Blwyddyn 3   Year 3
Cam Cynnydd 3

Miss R Jones

Mrs R Matthews

Mrs L Hitchings / Miss A James

 

Blwyddyn 4   Year 4

Blwyddyn 5  Year 5

Blwyddyn 6 Year 6

Cynorthwywragedd Addysgu / Teaching Assistants
Miss C Thomas
Mrs F Duncan
Mrs E Liles
Miss C Price
Miss S Davies
Mrs S Lacey
Miss Coltrell Tiwtor Llinynnol Deithiol / Peripatetic Strings Teacher
Mr Pedrick Tiwtor Pres Teithiol / Peripatetic Brass Tutor
Mr Rees

Miss Bayliss

Tiwtor Drymiau Teithiol / Peripatetic Drums Tutor

Tiwtor Telyn Teithiol / Peripatetic Harp Tutor

Swyddog Gweinyddol / Administrative Officer: Mrs Tracey Hodgkinson
Gofalwr / Caretaker: Mrs Christina Woolston
Gofal Amser Cinio: Miss Jean Morgan / Mrs Sharon Davies / Miss C Price / Miss S Davies / Miss C Davies