Skip to main content

Blwyddyn 6 / Year 6

Ein thema tymor hwn yw: Actif Cymru /  Our class theme this term is: Active Wales

 

Athro/Teacher: Mr R Griffiths  (Dirprwy Bennaeth/Deputy headteacher)

 Gwybodaeth Pamffled Gwybodaeth Adran Iau

Cynorthwywraig: Miss C Thomas