Skip to main content

Cam Cynnydd 3 Blwyddyn 4 / Year 4 Progress Step 3

Ein thema tymor hwn yw:               /  Our class theme this term is:

 

Athrawes/Teacher: Mrs L Hitchings / Miss R Jones

 

Cynorthwywraig: Miss C Thomas 

Pamffled Cam Cynnydd 3

Rhifedd /Numeracy

Fideos yn esbonio’r dulliau /Videos explaining methods

Dull Adio Blwyddyn 4

Year 4 Addition Methods

 

 

Pecyn Gwaith / Workbooks

Pecyn Gwaith Bl 45 Yr 45 Workbook

 

Rising Stars

Pupil and PARENT Guide Rising Stars

Linc i fideo / Video linc