Skip to main content

Cam Cynnydd 2 Blwyddyn 3 / Year 3 Progress Step 2

Ein thema tymor hwn yw:            /  Our class theme this term is:

 

Athro/Teacher: Mr C Hinton

Pamffled Cam Cynnydd 2 

Cynorthwywraig: Miss C Price, Miss C Thomas

Gwybodaeth Pontio Bl 3

Rhifedd /Numeracy 

Fideos yn esbonio’r dulliau /Videos explaining methods

Dull Adio Blwyddyn 3

Year 3 Addition Methods

Dull Adio Blwyddyn 4

Year 4 Addition Methods

#

 

Pecyn Gwaith / Workbook

Pecyn Gwaith Rhif a Iaith Bl 3 Yr 3 Maths and Lang Booklet

Pecyn Gwaith Rhif Bl 3 Yr 3 Maths Booklet

 

Rising Stars

Pupil and PARENT Guide Rising Stars

Linc i fideo / Linc to video